Ünnepek

Az egyházközségünkben az idén 28 gyermek járult először szentáldozáshoz a mennybemenetel vasárnapján, a délelőtt 9 órai szentmise keretében. A 16 fiú és 12 lány a plébánia területén lévő iskolák, illetve a város egyházi iskolájának hittanosai, a közösséghez tartozó családok gyermekei. Egy teljes tanéven keresztül, minden vasárnap a szentségfelkészítő órákon, valamint a plébániai közösségi programok által kerültek egyre közelebb hitük állomásához, az Úr Jézussal való találkozásban. Köszönjük a szülőknek, családtagoknak, akik elvezették ezeket a gyermekeket és teszik továbbra is, köszönjük a lelkipásztoroknak, felkészítő hitoktatónak a munkáját, fáradtságát, valamint mindenkinek, aki részese volt segítségével ebben a közös ünnepben! Továbbra is kísérjük őket imádsággal!