Hirdetések

Kedves felsővárosi Hívek!

Bizonyára sokan tapasztalták, hogy december vége óta nem szólnak a templom harangjai. Ennek oka, hogy kiszakadt a nagyharang nyelve.

Javítási és felújítási ajánlatot kértünk, melyben nem csak a hiba elhárítása, hanem teljes körűen a toronyóra és harangok felújítása szerepel, ennek kivonatát adjuk most közre tájékoztatásul, egyben kérve nagylelkű anyagi támogatásukat.

Adományaikat a templomban a bejárati rácsnál lévő felújítás elnevezésű „perselybe” dobhatják, vagy átutalással a plébánia Cib Banknál vezetett 10700086-65945988-51100005 számú számlájára utalhatják, hivatali időben az irodában fizethetik be.

Segítségüket megköszönve,

2022. húsvétján:

                                                                                    Kondé Lajos plébános

A harangok és toronyóra állapotának általános ismertetése:

A templom tornyában egy 1695 kg és egy 201 kg tömegű harang található. A harangok idomacél harangszéken helyezkednek el, aminek állapota megfelelő. Az ajánlat a 2 harang villamos felújítását a nagyharang nyelvének cseréjét, és a toronyóra központi osztómű cseréjét tartalmazza.

Mindkét harang Hőnig Frigyes Aradi harangöntő mester által készített kiemelt jármon függ, amelyek megfelelő állapotban vannak a további használatra.

A harangok villamos mozgatása egy régi húzómágneses meghajtással történik. Ez a vezérlés a maga idejében nagyon jó megoldásnak számított, mivel már nem higanykapcsolóval történt a vezérlése, hanem egy visszaindukálást figyelő elektronikával, így csak akkor húzott meg a mágnes amikor a vasmag a tekercsben volt, ezáltal a vasmag esetleges leszakadása/megszorulása esetén nem folyt folyamatosan áram a mágnestekercsben így a higanykapcsolónál előforduló tűzveszély megszűnt.

A nagyharangnak jelenleg ki van esve a nyelve, mivel a nyelvkötésnél használt rugó annyira erősen húzta lefelé a nyelvet, hogy annak a bőrözése, idővel megnyúlt és végül pedig elszakadt.

A templom jelenlegi toronyóráját Konkoly József készítette, ez a rendszer jelenleg is üzemel, de korszerűsítést igényel a hosszú távú és pontos működésre nézve.

A toronyba jelenleg a régen használt alumínium vezetékeken megy fel a harangok mozgatásához szükséges villamos energia, mivel ez már nem felel meg a mai szabványoknak, ezért ennek cseréje is szükséges.

A fentiek alapján az optimális megoldás a nagyharang nyelvének cseréje, a harangok villamosításának teljes felújítása és a toronyóra hajtómű cseréje.

Javasolt felújítási munkák:

1. A nagyharang nyelvének cseréje.

2. A régi villamos rendszer teljes lebontása.

3. Harangvillamosítás korszerű digitális PID szabályzású harangozó gépekkel, amelyek a harangozás végén fékezik a harangot, így nincs sok félreverése és nem szükséges nyelvkötés használata

4. A toronyóra hajtómű cseréje, önbeálló GPS járószerkezetre

5. GPS vezérelt sekrestyei kapcsolóóra telepítése

Fenti munkálatok költsége: 3 600 000 Ft