Hirdetések
  1. Nagyböjt péntekjein 16,30-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban. Az azt követő szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.
  2. A virágvasárnapi barkaszenteléshez szívesen fogadunk barkát, aki tud, kérjük hozzon, hogy azután megszentelve oszthassuk ki a szentmisén.
  3. Templomunk énekkarába szeretettel hívjuk és várjuk az énekelni vágyó testvéreket. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
  4. A pápalátogatás alkalmából minden szentmise záró áldása előtt a padokon található imát imádkozzuk, kérjük, hogy a kártyákat ne vigyék magunkkal, hogy minden szentmisén tudjuk imádkozni.
  5. A jövő vasárnap – virágvasárnap – nem lesz délelőtt 9 órai szentmise. A diákokat és szüleiket a 11 órai szentmisére várjuk, ahol barkaszentelés és ünnepi körmenet lesz. A 11 órai szentmisét a templom kertben kezdjük, onnan vonulunk be a barkákkal a templomba.