Hirdetések
  1. Befejeződött a harang és a toronyóra felújítása, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Ezen a héten 7 000 Ft adomány érkezett, eddig a kedves testvérek 1 278 000 Ft adománnyal járultak hozzá a felújításhoz, Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat. A héten a toronyóra világítása is felújításra került, így most már az óra, a harang teljes körű felújítása befejeződött.
  2. Az adventi időben hétfőtől péntekig a rorate szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek. Advent hétköznapjain esti szentmisét nem tartunk, szombaton 17,00 órakor előesti szentmise, vasárnap a szokott miserend lesz.
  3. December 11-én a 9 órai diákmisében a Mikulás meglátogatja közösségünket és a jelenlévő gyermekeket megajándékozza. Kérjük a gyermekeket, hogy verssel és énekekkel készüljenek a Mikulás fogadására.
  4. Templomunk búcsúünnepét 2022. december 11-én, a 11 órai szentmisében ünnepeljük. A búcsú meghívott szónoka: Dr. Kiss-Rigó László püspök úr lesz. Szeretettel várjuk a kedves híveket.
  5. Elkészült a jövő évi szentmise előjegyzési naptárunk, a kedves hívek már kérhetnek szentmisét a jövő évre.
  6. A templom és kolostor épületet veszélyeztető fákat a Műemlékvédelmi Hatóság utasítása szerint kivágattuk. A munkálatok 480 000 Ft-ba kerültek. Szintén a hatóság utasítására a templom felújításának terveit megrendeltük, ennek költsége 5,2 millió forint lesz. A tervezés után pályázati forrásokat keresünk a kivitelezési munkálatok elvégzésére.