Papjaink

Fazakas Attila plébános

Száva Szabolcs káplán

Rendszeresen szolgál nálunk Dr. Serfőző Levente oktatási helynök, szemináriumi prefektus.

Munkatársaink

Irodavezető: Bálint Attila


Hitoktatás a Felsővárosi Plébánia területén

Hitoktatóink:

Könyvesné Kószó Beáta (Dózsa György Általános Iskola, Kora Iskola, elsőáldozási felkészítő)

Rózsáné Nagy Nikoletta (Tabáni, Tarjáni és Gedói Általános Iskolák, ovis hittan, bérmálási felkészítő)

Dugonics Temető 

Cím: 6723 Szeged, Rózsa u. 18.

Temető gondnok: Móricz Szabolcs

A temető téli nyitva tartása: október 1. és március 31. között, 8-17 óráig

A temető nyári nyitva tartása: április 1. és szeptember 30. között, 7-19 óráig

Tel.: 06-62/474-536, 06208280946 (irodai nyitva tartás idejében)

Email cím: dugonics.sz.miklos@gmail.com

Ügyintézés nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-és 15 óra között, pénteken 7,30 és 14,30 óra között.

Közösségeink

Ministránsok egész hada szolgál a vasárnapi a 9 órai diákmisén, de máskor is felbukkannak és mindig szeretettel látjuk az új tagokat is. Kicsiket és nagyokat, lányokat, fiúkat egyaránt. Kérjük, hogy aki ministrálni jön, az legalább 10-15 perccel érkezzen meg a szentmise előtt!

A Rózsafüzér Társulat tagjait minden nap megtalálhatjuk templomunkban az esti misék előtt, amikor közösen imádkoznak. Minden hónapban titokcserét tartanak. Társulati vezető: Révész Jánosné

A templom Cantante Domino Kórusa 2016-ban alakult a kántor úr vezetésével. Fiatalok, idősebbek egyaránt tagjai, a nyár kivételével hetente tartanak próbát vasárnap 10 és 11 óra között, illetve a nagy ünnepek előtt sűrűbben. Szolgálnak az egyházi év nagy ünnepeinek alkalmával, de kötetlen találkozókat, kirándulásokat is szerveznek. Bármikor szeretettel várják az új érdeklődőket!

Tanév alatt, péntekenként 17 órától van a bérmálkozásra készülő fiatalok összejövetele, majd azt követően 18.30-tól a már bérmálkozottak ifjúsági csoportja. Részvétel az aktuális tanév elejétől, minimum 8. osztálytól.

Tanév alatt, minden vasárnap délelőtt 10 órától van a keresztségre, elsőáldozásra készülő gyermekek foglalkozása. Részvétel az aktuális tanév elejétől, minimum 3. osztálytól.

A plébánia Család csoportja minden hónap harmadik szombatján, délután 15 és 18 óra között találkozik a plébánián. Tagjai gyermekes, fiatal házaspárok. Vezetője Könyvesné Kószó Beáta. Bármikor szeretettel várják az új érdeklődőket!

A plébániához tartozó Árpád házi Szent Kinga Ferences Világi Rend minden hónap harmadik hétfőjén, délelőtt 9 és 11 óra között tart összejövetelt a plébánián.  Szeretettel várják azokat, akik érdeklődnek a ferences lelkiség iránt. Tagjai örökfogadalmas testvérek. Vezetőjük Nagyné Nagy Gabriella.

Plébániánkhoz tarozik az 519-es Bálint Sándor Cserkészcsapat is, akikről saját honlapjukon tudhatunk meg többet. A cserkészcsapat vezetője Faragó Tamás.

A plébániai Karitász csoport igyekszik támogatni a területünkön lévő rászorulókat. Elsősorban tartós élelmiszert, tisztítószereket fogadnak el. Vezetője: Tóthné Miklós Ildikó

A Szentlélek templomai karizmatikus közösség tagjai szerdánként 17 órától találkoznak a plébánián. Szívesen fogadnak új érdeklődőket. Vezetőjük: Kószó Mihály

Közösségeink között tartjuk számon a Rúzsa Sándor Népdalkör és Citerazenekar tagjait, akik szerdánként délután 16 órától próbálnak a rendház nagytermében. Vezetőjük: Márton Mihály