Papjaink

Kondé Lajos kanonok- plébános, pasztorális helynök
Elek László SJ kisegítő lelkész.

Rendszeresen szolgál még nálunk Köllő Sándor, egyetemi lelkész, a belvárosi plébánia káplánja, valamint Dr. Serfőző Levente oktatási helynök, a szeminárium prefektusa.

Munkatársaink

Irodavezető: Bálint Attila
Kántor: Könyves Péter
Sekrestyés: Vígh Andrea

Hitoktatás a Felsővárosi Plébánia területén

Hitoktatóink:

Könyvesné Kószó Beáta (Dózsa György Általános Iskola, Kora Iskola, elsőáldozási felkészítő)

Rózsáné Nagy Nikoletta (Tabáni, Tarjáni és Gedói Általános Iskolák, ovis hittan, bérmálási felkészítő)

Vígh Andrea (Tabáni, Tarjáni, Gedói és Dózsa György Általános Iskolák)

Könyves Péter (Dózsa György Általános Iskola)

Dugonics Temető 

Cím: 6723 Szeged, Rózsa u. 18.

Temető gondnok: Móricz Szabolcs

Temetői munkatárs: Kornis Lajos

A temető téli nyitva tartása: október 1. és március 31. között, 8-17 óráig

A temető nyári nyitva tartása: április 1. és szeptember 30. között, 7-19 óráig

Tel.: 06-62/474-536, 06208280946 (irodai nyitva tartás idejében)

Email cím: dugonics.sz.miklos@gmail.com

Ügyintézés nyitva tartás: munkanapokon 8-és 15 óra között.

Közösségeink

Ministránsok egész hada szolgál a vasárnapi a 9 órai diákmisén, de máskor is felbukkannak és mindig szeretettel látjuk az új tagokat is. Kicsiket és nagyokat, lányokat, fiúkat egyaránt. Kérjük, hogy aki ministrálni jön, az legalább 10-15 perccel érkezzen meg a szentmise előtt!

A Rózsafüzér Társulat tagjait minden nap megtalálhatjuk templomunkban az esti misék előtt, amikor közösen imádkoznak. Minden hónapban titokcserét tartanak. Társulati vezető: Révész Jánosné

A templom Cantante Domino Kórusa 2016-ban alakult a kántor úr vezetésével. Fiatalok, idősebbek egyaránt tagjai, a nyár kivételével hetente tartanak próbát vasárnap 10 és 11 óra között, illetve a nagy ünnepek előtt sűrűbben. Szolgálnak az egyházi év nagy ünnepeinek alkalmával, de kötetlen találkozókat, kirándulásokat is szerveznek. Bármikor szeretettel várják az új érdeklődőket!

Tanév alatt, péntekenként 17 órától van a bérmálkozásra készülő fiatalok összejövetele, majd azt követően 18.30-tól a már bérmálkozottak ifjúsági csoportja. Részvétel az aktuális tanév elejétől, minimum 8. osztálytól.

Tanév alatt, minden vasárnap délelőtt 10 órától van a keresztségre, elsőáldozásra készülő gyermekek foglalkozása. Részvétel az aktuális tanév elejétől, minimum 3. osztálytól.

A plébánia Család csoportja minden hónap harmadik szombatján, délután 15 és 18 óra között találkozik a plébánián. Tagjai gyermekes, fiatal házaspárok. Vezetője Könyvesné Kószó Beáta. Bármikor szeretettel várják az új érdeklődőket!

A plébániához tartozó Árpád házi Szent Kinga Ferences Világi Rend minden hónap harmadik hétfőjén, délelőtt 9 és 11 óra között tart összejövetelt a plébánián.  Szeretettel várják azokat, akik érdeklődnek a ferences lelkiség iránt. Tagjai örökfogadalmas testvérek. Vezetőjük Nagyné Nagy Gabriella.

Plébániánkhoz tarozik az 519-es Bálint Sándor Cserkészcsapat is, akikről saját honlapjukon tudhatunk meg többet. A cserkészcsapat vezetője Faragó Tamás.

A plébániai Karitász csoport igyekszik támogatni a területünkön lévő rászorulókat. Elsősorban tartós élelmiszert, tisztítószereket fogadnak el. Vezetője: Tóthné Miklós Ildikó

A Szentlélek templomai karizmatikus közösség tagjai szerdánként 17 órától találkoznak a plébánián. Szívesen fogadnak új érdeklődőket. Vezetőjük: Kószó Mihály

Közösségeink között tartjuk számon a Rúzsa Sándor Népdalkör és Citerazenekar tagjait, akik szerdánként délután 16 órától próbálnak a rendház nagytermében. Vezetőjük: Márton Mihály