Cáll Cajetán OFM Conv (1789-1791)
Páll Lajos OFM Conv (1791-1794)
Boda András OFM Conv (1794-1797)
Kiss Gerárd OFM Conv (1797-1800)
Bogner Máté OFM Conv (1800-1810)
Mátyás OFM Conv (1810-1813)
Páll Ottó OFM Conv (1813-1816)
Patonyi Tádé OFM Conv (1816-1827)
Lósó Dávid OFM Conv (1827-1834)
Németh Fausztin OFM Conv (1834-1837)
Kelecsényi Lambert OFM Conv (1837-1846)
Gaál Damascén OFM Conv (1846-1855)
Sümeghi Károly OFM Conv (1855-1879)
Gera Miklós OFM Conv (1879-1881)
Orbán Jácint OFM Conv (1881-1902)
Nits G. Pál OFM Conv (1902-1903)
Zsuffa Fausztin OFM Conv (1903-1904)
Cserna Béla Jácint OFM Conv (1904-1906)
Stadler Albin OFM Conv (1906-1908)
Kiss Gyula OFM Conv (1908-1916)
Tatarek Béla OFM Conv (1916-1924)
dr. Csák Cirjék OFM Conv (1924-1926)
dr. Papp Béla OFM Conv (1926-1931)
Bujnovszky Aurél OFM Conv (1931-1938)
dr. Merényi Vince OFM Conv (1938-1951)
Szabó Imre Gábor OFM Conv (1951-1966)
Balázs Sándor OFM Conv (1966)
Szikora Károly (1966-1985)
Kovács Mihály SchP (1985-1999)
Tóth Alajos OFM Conv (1999-2006)
Amászka László OFM Conv (2006-2010)
Artur Prenkiewicz OFM Conv (2010-2018)
Kalna Zsolt OFM Conv (2019-2020)
Dr. Bogdan Adamczyk OFM Conv (2020-2021)

Kondé Lajos (2021-2022 )

Fazakas Attila (2022-2023)

Dr. Serfőző Levente (2023 –