Keresztség szentsége, akár felnőtteknek is

Felnőtt keresztelésre a plébánián kell jelentkezni. Minimum 1 éves katekumenátus (hitbeli ismeretek és a hit gyakorlásának elsajátítása) után történik a felnőttek keresztelése.

Gyermekkeresztelés
A szülők keresztelési szándékukat legalább 1 hónappal korábban jelezzék a plébánián. Keresztszülő csak megkeresztelt személy lehet.

Elsőáldozás

A szentségek felvételének alapfeltétele:
Felnőttek esetében elsőáldozásra és szentgyónásra hittanulás (és -gyakorlás) után, egyéni megbeszélés szerint van lehetőség.

  • legalább 3. osztályos tanuló
  • a hittanórákon való rendszeres részvétel, valamint
  • a vasárnapi szentmiséken való részvétel.

Bérmálás szentsége

A bérmálásról: a keresztény nagykorúság – és akinél szükséges, a keresztség, az első gyónás és a szentáldozás – szentségének felvételére kétéves ciklusban készítjük fel a “fiatal felnőtteket”. A felkészítés legkorábbi időpontja az általános iskola nyolcadik osztályától kezdődhet és a rá következő második év pünkösdjén lesz a bérmálkozás.

Ha a jelentkező személyes hite még nem érett meg a hitben való megerősítés szentségére, vagyis a bérmálkozásra, akkor javasoljuk, hogy a hitoktatás folytatása mellett később jelentkezzen a szentség fölvételére. Számukra ajánljuk az ifjúsági hittanunkat, amelyen a középiskolás korosztályt érdeklő témákról beszélünk, számos vidám programot szervezünk egy jó hangulatú közösségben.

Házasság szentsége, esküvő

Esküvőre fél évvel a házasságkötés előtt kell jelentkezni, a dátumegyeztetés és a jegyesekkel történő beszélgetések miatt. A plébánián történő bejelentkezés alkalmával felvesszük a jegyesek adatait, valamint megbeszéljük a jegyesoktatások időpontját.

Az esküvői tanúk részére a lakóhelyük szerinti plébániáról kell igazolást hozni, hogy tisztség betöltésére alkalmasak.

Nem feltétele a házasságkötésnek, hogy mindkét fél római katolikus legyen.

Betegek kenete

A betegek kenete a betegek szentsége. A kenet – a hetedik a hét szentség közül – a beteg bátorítását is szolgálja. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti, megerősíti hitét és erőt ad, hogy betegségét erős lélekkel viselje, mi több, küzdjön is egészségéért, vagy pedig elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. E kenetet veszélybe került hívőnek lehet érvényesen kiszolgáltatni, nem csak kifejezetten a halálveszély esetén.

A szentséghez járulni lehet:

  • A betegek miséje keretében, amely templomunkban februárban a Betegek világnapjához közeli vasárnap történik.
  • Háznál súlyos vagy tartós betegség esetén, előzetes egyeztetés után. Tartósan beteg vagy idős híveinket kérésre minden hónap első péntekén is felkeressük otthonukban.
  • Kórházban, klinikán súlyos műtétre készülve vagy sürgős szükség esetén.

Temetés és gyászszertartás

A plébánia területén lakó elhunyt esetében keressenek bennünket a plébánián.