Keresztség szentsége, akár felnőtteknek is

Felnőtt keresztelésre a plébánián kell jelentkezni. Minimum 1 éves katekumenátus (hitbeli ismeretek és a hit gyakorlásának elsajátítása) után történik a felnőttek keresztelése.

Gyermek keresztelés
Kisgyermekek keresztelése vasárnap 11,30 órakor történik. A keresztelést megelőző pénteken 18,30-kor rövid keresztelési felkészítést tartunk a szülőknek és keresztszülőknek. A szülők keresztelési szándékukat legalább 2-3 hónappal korábban jelezzék a plébánián.

Elsőáldozás

A szentségek felvételének alapfeltétele:
Felnőttek esetében elsőáldozásra és szentgyónásra hittanulás (és -gyakorlás) után, egyéni megbeszélés szerint van lehetőség.

  • legalább 3. osztályos tanuló
  • a hittanórákon való rendszeres részvétel, valamint
  • a vasárnapi szentmiséken való részvétel.

Bérmálás szentsége

A bérmálásról: a keresztény nagykorúság – és akinél szükséges, a keresztség, az első gyónás és a szentáldozás – szentségének felvételére kétéves ciklusban készítjük fel a „fiatal felnőtteket”. A felkészítés legkorábbi időpontja az általános iskola nyolcadik osztályától kezdődhet.

Házasság szentsége, esküvő

Esküvőre egy évvel a házasságkötés előtt kell jelentkezni, a dátumegyeztetés és a jegyesekkel történő beszélgetések miatt. A plébánián történő bejelentkezés alkalmával felvesszük a jegyesek adatait, valamint megbeszéljük a jegyesoktatások időpontját.

Nem feltétele a házasságkötésnek, hogy mindkét fél római katolikus legyen.

Betegek kenete

A betegek kenete a betegek szentsége. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti, megerősíti hitét és erőt ad, hogy betegségét erős lélekkel viselje, mi több, küzdjön is egészségéért, vagy pedig elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. Betegellátás ügyében, különösen sürgős esetben a plébánia irodát, vagy a plébános urat szíveskedjenek keresni.

A szentséghez járulni lehet:

  • A betegek miséje keretében, amely templomunkban februárban a Betegek világnapjához közeli vasárnap történik.
  • Háznál súlyos vagy tartós betegség esetén, előzetes egyeztetés után. Tartósan beteg vagy idős híveinket kérésre minden hónap első péntekén is felkeressük otthonukban.
  • Kórházban, klinikán súlyos műtétre készülve vagy sürgős szükség esetén.

Temetés és gyászszertartás

A gyászoló hozzátartozókat szeretettel várjuk a plébániára a temetéssel kapcsolatos ügyintézésre.