Hirdetések

2024. MÁJUS 26.

  • Minden péntek délután 12 és 18 óra között szentségimádást tartunk. Továbbra is várjuk az önkéntesek jelentkezését, akik kettesével egy-egy órán át felügyelnek, egyéni, vagy közös imát végeznek az Oltáriszentség előtt. Sokan jelentkeztek már, de mindig van egy-két szabad óra, feliratkozni a sekrestyében lehet akár több hétre előre is.
  • Május 30-án, csütörtökön este fél nyolctól face to Face imaestet tartunk a kolostorkertben. A zenei szolgálatot a Jelenlét zenekar látja el, vendégünk Bajnóczi Sára nővér lesz, aki a Nyolc Boldogság Közösség tagja.
  • Májusban minden este a szentmise előtt 17,40-től együtt imádkozzuk a litániát. Május 31-én, pénteken jó idő esetén a kolostorkertben tarjuk a litániát.
  • Egyházközségünk 12 – 15 évesek számára Domaszék-Zöldfáson 5 napos, 4 éjszakás, ottalvós tábort szervez, amire van még néhány hely. Jelentkezni a hitoktatóknál és a plébánián lehet. Részvételi díj 35 000 Ft/fő.
  • Június 2-án Úrnapját ünnepeljük, a 10 órai szentmisében körmenetet tartunk. Várjuk a friss virágszirmok felajánlását, melyeket a körmenet alatt a gyermekek az Oltáriszentség előtt fognak szórni. A szirmokat vasárnap reggel kilenc órától várjuk.
  • A héten csütörtökön ismét lesz Biblia kör délután 4 órakor a plébánián.
  • Június 29-én, szombaton plébániai pikniket tartunk a kolostor belső és külső kertjében. Kérjük, jegyezzék fel naptárukba, a programmal hamarosan jelentkezünk.
  • Hálásan köszönjük a héten a templomban és a kertben végzett munkákat.