Hirdetések

Jövő vasárnap, április 9. Virágvasárnap. Az elmúlt évekhez hasonlón a miserend ezen a napon a következőképpen módosul: A délelőtt 9,00 órai szentmise nem lesz megtartva. A reggel 7,00 órakor szentmise. Délelőtt 10,30 órakor barkaszentelés, körmenet, ünnepi szentmise. Este 6,00 órakor szentmise. Minden kedves testvért szertettel várunk ezen a szép ünnepen!

Nagycsütörtökön templomunkban reggel 7:30-kor zsolozsma lesz, este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, a szentmise után lamentáció, Jeremiás siralmai és virrasztás. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

Nagypéntek Krisztus szenvedésének és halálának emléknapja. Ez a nap szigorú böjti nap: húst nem eszünk; egyszer étkezünk, és még kétszer vehetünk valamit magunkhoz erősítésül. Reggel 7:30-kor lamentáció, Jeremiás siralmai, utána keresztút lesz a templomban. Este 6 órakor kezdődnek a nagypénteki szertartások: passió, kereszthódolat ill. eucharisztikus liturgia.

Nagypénteken elkezdjük az Isteni Irgalmasság-kilencedet, amelyet minden este a szentmise előtt fogunk végezni. A kilencedet templomunk felújításáért ajánljuk fel.

Nagyszombat a nyugalom napja, Krisztus sírban nyugovásának napja. Ezen a napon az Egyház nem végez szentmisét. Reggel 7:30-kor lamentáció, Jeremiás siralmai lesz a templomban. Az esti feltámadási szertartás 19:00 órakor kezdődik tűzszenteléssel, a Húsvéti Örömének éneklésével, igeliturgiával, Krisztus Urunk feltámadásának ünneplésével és körmenettel.

Szokásunkhoz híven, Nagypénteken és Nagyszombaton délután szeretnénk templomunkat nyitva tartani az imádkozó hívek számára. Kérjük azokat, akik szívesen vállalnak egy-egy fél óra szentsír-őrzést, iratkozzanak fel a kitett ívre!

Húsvétvasárnap templomunk miserendje a szokásos: reggel 7:00, de. 9:00 és 11:00 szentmise, este 17:40-kor zsolozsma, 6 órakor szentmise. A 7-es szentmise után ételszentelés lesz azok számára, akik szeretnék húsvéti eledeleiket megszentelni.

Húsvéthétfőn délelőtt 11 és este 6 órakor lesznek szentmisék.