Hirdetések

ÁPRILIS 14. NAGYCSÜTÖRTÖK

18 óra Szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére, lábmosás, oltárfosztás, majd  virrasztás követi

ÁPRILIS 15. NAGYPÉNTEK (SZIGORÚ BÖJTI NAP)

Fél 8-kor Lamentáció és Keresztút

Egész napos gyónási lehetőség

18 óra Szertartás

ÁPRILIS 16. NAGYSZOMBAT

Fél 8-kor Lamentáció, azt követően egész napos Szentsírőrzés

A húsvéri vigília este 19 órakor kezdődik, jó idő esetén körmenettel!

ÁPRILIS 17. HÚSVÉTVASÁRNAP

7 óra reggeli szentmise 9 óra Ünnepi szentmise 11 óra Ünnepi szentmise

17.40. Zsolozsma

18 óra esti szentmise

ÁPRILIS 18. HÚSVÉTHÉTFŐ

7 óra reggeli szentmise

18 óra esti szentmise